กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภิภารัตน์ ศรีพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1