กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภาวิณี โอฬาร์พฤกษ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ