ข่าวประชาสัมพันธ์
แสกนง่ายได้บุญ โรงเรียนวัดใหม่ทอน (อ่าน 49) 02 ธ.ค. 62
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่ทอน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 95)
กีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 115)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ เริ่มอ้วนและอ้วน ในระหว่างวันที่ 13-14 (อ่าน 119)