ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ทอน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 92) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 78) 07 มี.ค. 63
แสกนง่ายได้บุญ โรงเรียนวัดใหม่ทอน (อ่าน 135) 02 ธ.ค. 62