ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ทอน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ทอนทุกท่านกรอกข้อมูล

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๑

........................

   ลิงค์ http://gg.gg/PESAO_NRT_1

 

หรือลิงค์สำรอง    https://forms.gle/1PmqaMfSbc2MkAfz8

 

 

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,06:26   อ่าน 91 ครั้ง