ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดใหม่ทอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น (อ่าน 14) 14 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดใหม่ทอนได้รับรางวัลโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2563 (อ่าน 16) 10 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดใหม่ทอนได้รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27) 30 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดใหม่ทอนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2563 (อ่าน 21) 24 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดใหม่ทอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 (อ่าน 222) 10 ส.ค. 63