ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ทอน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 69) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 07 มี.ค. 63
แสกนง่ายได้บุญ โรงเรียนวัดใหม่ทอน (อ่าน 117) 02 ธ.ค. 62