ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และอนุมัติการจบการศึกษา
16 มี.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔ และ ๕
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
04 มี.ค. 63 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านสำนักใหม่
27 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
โรงเรียนวัดวังหงส์ อำเภอลานสกา
21 ก.พ. 63 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
18 ก.พ. 63 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน
13 ก.พ. 63 สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
08 ก.พ. 63 กิจกรรมวันมาฆบูชา
วัดตาหมอ
07 ก.พ. 63 กิจกรรมคืนความรู้ภาษาสู่ชุมชนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน โครงการ English program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
04 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
03 ก.พ. 63 นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
11 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลตำบลขุนทะเล
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และประชุมผู้ปกครอง
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
20 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
สวนสัตว์ จังหวัดสงขลา
19 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นอนุบาล
Kids Land
19 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันดินโลก
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
11 ธ.ค. 62 นิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๑
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
เครื่องแบบลูกเสือ
12 พ.ย. 62 การสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๒
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
10 พ.ย. 62 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ ๒
07 พ.ย. 62 เลือกกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒